Uw partner bij faunazaken

Vossen

Waarom beheer nodig is
De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden en het aantal vossen neemt dan ook nog altijd toe. Vossen eten eieren van weidevogels en jagen op vogels, scharrelkippen, jonge hazen, konijnen, lammetjes en reekalfjes. Ook kunnen vossen drager zijn van rabiës wat schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid.

Schade voorkomen
Vossen zijn niet alleen rijkelijk vertegenwoordigd in het buitengebied maar duiken steeds vaker op in de bewoonde wereld. Huisdieren zoals kippen en konijnen kunnen ‘s nachts dan ook het beste in een goed afgesloten hok worden gehouden. Ook het ingraven van gaas en het aanbrengen van schrikdraad op meerdere hoogtes naast het gaas en verlichting kunnen vossen op afstand houden.

Als verjagen niet helpt
Bij aantoonbare overlast mag de vos met vangkooien worden gevangen. De vos staat namelijk op de landelijke vrijstellingslijst. Daarbij geldt: vangen in de bebouwde kom is toegestaan, doden met het geweer niet. Het doden van vossen middels het geweer is in het buitengebied veelal wel toegestaan. Wel is er altijd een ontheffing nodig.

Contact