Uw partner bij faunazaken

Konijnen

Waarom beheer nodig is
Wilde konijnen kunnen met hun graaf activiteiten grote schade aanrichten aan tuinen, parken, sportvelden, begraafplaatsen, taluds en de aanwezige flora en fauna. Deze schade gaat dan ook vaak gepaard met hoge kosten.

Schade voorkomen
Konijnen zijn vaak goed te weren uit een bepaald gebied door bijvoorbeeld strategisch gaas aan te brengen daar waar de konijnen overlast veroorzaken. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert of een gebied simpelweg te groot is dan kan fretteren met buidels en/of afschot toegepast worden (hiervoor is wel ontheffing nodig.) Nazorg is essentieel als het om het beheer van konijnen gaat, het herhaaldelijk controleren op activiteit is wat dan ook adviseren.

Contact