Uw partner bij faunazaken

Faunabeheer Midden Nederland

Is een jong bedrijf gevestigd in het midden van het land en beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van faunabeheer. 

Faunabeheer Midden Nederland kijkt samen met u naar de alternatieve maatregelen, uitvoering en beheer, aan de hand van een passend plan van aanpak adviseren wij u over de mogelijkheden.

Een goede uitvoering begint met de juiste documenten

Faunabeheer Midden Nederland beschikt reeds over de nodigde provinciale ontheffingen, desgewenst kunnen wij adviseren en ondersteunen bij een eventuele nieuwe ontheffingsaanvraag.

Alle werkzaamheden vinden plaats met inachtname van de Wet natuurbescherming, deze wet regelt de bescherming van (natuur)gebieden en dier- en plantsoorten.

De Wet natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 van kracht en vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

De werkwijze van

stap_01

Probleemstelling
Veelal vanuit werkzaamheden voor Rijkswaterstaat signaleert en/of wordt FBMN gevraagd om mee te denken om overlast te voorkomen in aangrenzende provincies of gemeenten.

STAP 01

stap_01

Kennismaking
Nadat contact is gelegd volgt een vrijblijvende afspraak op locatie met de desbetreffende gebiedsbeheerder en/of ambtenaar die met de portefeuille is belast.

STAP 02

stap_01

Plan van aanpak
Nu er zich een beeld heeft gevormd van de situatie ter plaatse wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen, inclusief het dierenrijk.

STAP 03

stap_01

Verkrijgen ontheffingen
Uiteraard voert FBMN alle werkzaamheden uit met inachtneming van de Wet Natuurbescherming. Indien gewenst levert FBMN advies en ondersteuning bij het indienen van een ontheffingsaanvraag.

STAP 04

stap_01

Treffen maatregelen
Gebaseerd op de beleidsinstrumenten die faunabeheerders tot hun beschikking hebben, wordt op respectvolle wijze uitvoering gegeven aan de geselecteerde maatregelen.

STAP 05

stap_01

Borgen van resultaat
Behaalde resultaten worden centraal vastgelegd in het zgn. ‘Fauna Registratie Systeem’. Met de opdrachtgever wordt gekeken naar preventieve maatregelen om de herstelde balans vast te houden.

STAP 06

Onze kernwaarden 

  • Ervaren en professioneel
  • Benaderbaar en ontzorgend
  • Open en transparant
  • Oog voor veiligheid

De meerwaarde van

stap_01

Kundig
FBMN is al een decennia actief als faunabeheerder. Vakkundig en professioneel opereren staat bij ons hoog in het vaandel.

stap_01

Passievol
Vanuit liefde voor de aarde waarop wij te gast zijn, helpen wij de natuur graag om weer terug in balans te komen.

stap_01

Respectvol
Wij gaan op natuurvriendelijke wijze te werk, waarbij het ons streven is om de natuur zo min mogelijk te verstoren.

stap_01

Ontzorgend
Wij begrijpen de (ambachtelijke) wereld van onze opdrachtgevers en helpen hen om doel-en rechtmatig te werk te gaan.

stap_01

Specialist
Wij leveren een totaalpakket aan specialistische dienstverlening. Variërend van advisering gericht op preventie tot het verkrijgen van ontheffingen.

stap_01

Efficient
Onze werkzaamheden voeren ons langs een groot deel van het Nederlandse wegennet. FBMN is dus altijd dichtbij en kan hiermee kostenefficiënt opereren.

    Opdrachtgevers

    Faunabeheer Midden Nederland is een specialist op het gebied van faunazaken en een vertrouwd gezicht voor tal van opdrachtgevers.