Uw partner bij faunazaken

Ganzen

Waarom beheer nodig is
De status van de gans is van een zeldzame broedvogel veranderd in een ware plaag. Niet alleen veel agrariërs ondervinden grote hinder en schade aan hun gewassen, ook veroorzaakt de gans grote overlast voor vlieg- en autoverkeer alsmede vervuiling van de openbare ruimte, stadsparken, recreatieplassen en kwetsbare natuurgebieden.

Voorkomen van vervuiling en overlast
Het rapen, prikken of smeren van eieren in met name stedelijk gebied is een zeer effectief middel om de groei van de populatie te minimaliseren dit op een z’n diervriendelijke manier. Door een klein gaatje te maken in het ei zal het ei niet bebroed raken, de gans blijft ongestoord door broeden maar zonder resultaat..

Voor deze zogenaamde nestreductie maatregel is wel ontheffing nodig omdat de gans een beschermde diersoort is. Daarnaast kunnen wij ganzen tijdens de rui periode laten vangen en doden met CO2 deze maatregel is dan ook het meest effectief om op een specifieke plek van de ganzen overlast af te komen*.

*deze maatregel is niet in alle provincies toegestaan en er is ontheffing nodig.

Contact